H2O PROJEKT d.o.o


H2O projekt d.o.o je firma osnovana 2016. godine sa središtem u Beogradu.

Osnovna delatnost je projektovanje, izgradnja i održavanje profesionalnih automatizovanih sistema za navodnjavanje i za prihranjivanje. Od osnivanja do danas smo se kvalitetom proizvoda i usluga trudili da izgradimo ugled i poverenje među korisnicima i dobavljačima.

Od naših dobavljača mogu se napomenuti vodeće firme u oblasti navodnjavanja-Rivulis, automatizovanih sistema za navodnjavanje-Talgil kao i kompanije koje se bave višegodišnjim konsultantskim aktivnostima i projektovanjem u oblasti navodnjavanja ND project i KIM project.

Tim H2O Projekt d.o.o čine inženjeri i tehničari  poljoprivredne, mašinske i elektro struke:

1 odgovorni projektant poljoprivrednih projekata hidromelioracionih sistema

1 inženjer poljoprivrednih melioracija,

1 inženjer poljoprivredne tehnike,

1  mašinski inženjer,

1 mehničar hidroenergetskih postrojenja,

I veći broj instalatera elektro i hidrotehničkih instalacija.