Cenovnik

Pogledajte cenovnik proizvoda u našoj ponudi.

MATERIJAL ZA PROTIVGRADNU ZAŠTITU

Stubovi od prednapregnutog betona MB 55+  


7X8 STUBOVI 4 sajle x 3 čelične žice (ø2,25)                                   
Cena: 250,00 din/m +PDV

9X9,5 STUBOVI 4 sajle x 3 čelične žice (ø2,25)                                 
Cena: 345,00 din + PDV

9X9,5 STUBOVI 6 sajli x 3 čelične žice (ø2,25)                                 
Cena: 380,00 din/m +PDV

10X12 STUBOVI 6 sajli x 3 čelične žice (ø2,25)                               
Cena: 460,00 din/m +PDV

13X14 STUBOVI 12 sajli x 3 čelične žice (ø2,25) 
Cena: 840,00 din + PDV/m

(Sve cene su fco utovareno u magacinu u Smederevskoj Palanci)
Protivgradna mreža i oprema


PROTIVGRADNA MREŽA "AGRINOVA"                                    
Mreža CRNA               Cena: 34,00 din/m2 +PDV
Mreža KRISTAL           Cena: 35,00 din/m2 +PDV
Mreža BELA                Cena: 37,00 din/m2 +PDV
(cena je fco utovareno u magacinu u Slepčeviću)
Tehničke karakteristike


ANKERI 1500/26/250-6 mm                                    
Cena: 1.690,00 din/kom +PDV
(cena je fco utovareno u magacinu u Slepčeviću)

KAPE ZA STUBOVE QUBO  7x8 cm
270,00 din/kom + PDV
(cena je fco utovareno u magacinu u Slepčeviću)

KAPE ZA STUBOVE QUBO 9x9,5
270,00 din/kom + PDV


KAPE ZA STUBOVE QUBO  10x12 cm
328.00 din/kom + PDV
(cena je fco utovareno u magacinu u Slepčeviću)

KAPE ZA STUBOVE  14x14 cm
328,00 din/kom + PDV
(cena je fco utovareno u magacinu u Slepčeviću)

ČELIČNA SAJLA 5 mm            
340,00 din/kg + PDV
(cena je fco utovareno u magacinu u Slepčeviću)

ČELIČNA SAJLA 7 mm
340,00 din+ PDV
(cena je fco utovareno u magacinu u Slepčeviću)

ŽICA ZnAl 4 mm
285,00 din
(cena je fco utovareno u magacinu u Slepčeviću)

ŽICA ZnAl 2,2 mm
250,00 din + PDV
(cena je fco utovareno u magacinu u Slepčeviću)

MATERIJAL ZA OGRADE

STUBOVI OD PREDNAPREGNUTOG BETONA 7X8 CM sa 4 užeta x 3 čelične žice (ø2,25)   
Cena: 250,00 din + PDV/m
fco utovareno u magacinu u Smederevskoj Palanci

PLETENA ŽICA 2,2x65x65 mm   
Cena: 180,00 din + PDV/m2
fco utovareno u magacinu u Slepčeviću

POCINKOVANA ZATEZNA ŽICA ZnAl istezanje do 3% 2,2 mm   
Cena: 250,00 din +PDV/kg 
fco utovareno u magacinu u Slepčeviću

ZATEZAČ     
Cena: 60,00 din +PDV/kom 
fco utovareno u magacinu u Slepčeviću

BODLJIKAVA ŽICA
Cena: 170,00 din + PDV/kg 
fco utovareno u magacinu u Slepčeviću

CENOVNIK USLUGA

MAŠINSKO POBIJANJE STUBOVA
118,00 din + PDV/kom


MAŠINSKO UVRTANJE ANKERA
118,00 din + PDV/kom


MONTAŽA SISTEMA ZA PROTIVGRADNE MREŽE

Obeležavanje parcele kočićima za svaki pojedinačni stub + razmeštanje stubova po parceli + asistencija pri mašinskom pobijanju stubova + zatezanje i fiksiranje sistema + širenje mreže u letnji položaj = 236.000,00 din + PDV/ha

Cena se odnosi na voćnjake u kojima je razmak između redova 3,2 m. Za ostale vrste voćnjaka cena se formira direktnim dogovorom sa investitorom.
Mehanizaciju za ove radove (traktore, vozače traktora, prikolice, voćarske platforme) obezbeđuje investitor.
Ukoliko investitor ne poseduje sopstvenu mehanizaciju, "Big Harvest" može ponuditi svoju, uz dogovor oko naknade za korišćenje iste.


POSTAVLJANJE OGRADA
290,00 din + PDV/m bez kopanja kanala


MAŠINSKO KOPANJE KANALA
Kanal dubine do 40 cm - 90,00 din + PDV/m
Za ostale dubine kanala, cena se formira na osnovu direktnog dogovora sa investitorom