Navodnjavanje

Sistem za navodnjavanje i fertirigaciju daje svakom voćnjaku mogućnost za veći i kvalitetniji prinos. Kompanija „BIG HARVEST“ svojim klijentima nudi kompletno projektovanje i postavljanje sistema za navodnjavanje po sistemu „KLJUČ U RUKE“.

Režim navodnjavanja određuje se prema:

  • vlažnosti zemljišta,
  • stanju biljaka,
  • najčešće prema kritičnim periodima za vodu,
  • spoljnim promenama ili
  • unutrašnjim fiziološkim pokazateljima.

Pri izvođenju navodnjavanja voćnjaka značajno je pitanje doziranja vode.

Optimalna vlažnost u zemljištu može se postići i održavati samo onda ako se stručno raspolaže vodom u zoni rizosfere.

Ako se navodnjava češće nego što je potrebno, dolazi do većeg doziranja vode i do problema navodnjavanja, loše aeracije i gušenja korena.

Ako se ređe navodnjava i time dodaje manja količina vode od potrebne, ne može se postići visoka i kvalitetna voćarska proizvodnja.

Za stručno doziranje vode potrebno je pri svakom navodnjavanju pravilno odrediti:

 normu navodnjavanja
– trenutak početka navodnjavanja

Norma navodnjavanja

Norma navodnjavanja (mm) zavisi od gajene kulture i zemljišta.

Dubina zemljišta koju treba navlažiti zavisi od dubine korenja, odnosno od vrste kulture i fazi razvoja biljke.

Normom navodnjavanja treba navlažiti zemljište do poljskog vodnog kapaciteta (PVK).

Za lakša (peskovita) zemljišta potrebna je manja norma navodnjavanja nego za teža (glinovita) zemljišta . Međutim, peskovita zemljišta treba češće navodnjavati nego glinovita, jer biljke trebaju jednake količine vode bez obzira na zemljište na kojem se uzgajaju.

Dubina vlaženja pri navodnjavanju (m) za šljivu, jabuku, breskvu , krušku, marelicu iznosi 0.40-0.60 m.

Kada početi navodnjavanje?

Trenutak početka navodnjavanja određuje se u praksi na nekoliko načina:

– spoljnim morfološkim promenama na voćkama

– procenjivanjem vlažnosti u zemljištu

– kritičnim periodima voćke za vodu

– određenim turnusom navodnjavanja

– merenjem vlažnosti zemljišta

– unutarnjim fiziološkim promenama voćke

Preporuka za određivanje trenutka početka navodnjavanja pomoću:

– merenja vlažnosti zemljišta

– svakodnevnog utroška vode

Na terenu merenje vlažnosti zemljišta vrši se tenziometrima, neutronima i gama zracima, elektrometrijskim merenjem i vlagomerom.

Vlagomeri u voćnjacima predstavljaju nov način merenja. Vlagomeri mere vlažnost u svakom trenutku, pri uzgoju svih kultura i na svim zemljištima.

Obračunavanje svakodnevnog utroška vode u stvari je bilansiraje vode u zemljištu , na temelju priliva i utroška vode tokom vegetacionog perioda.

Bilansiranje vode može se obaviti na nekoliko načina, a jedan od njih je pomoću koeficijenta navodnjavanja.

Koeficijent navodnjavanja predstavlja količinu vode u mm koja se troši po jednom stepenu srednje dnevne temperature vazduha (mm/1 stepen Co).