Projektovanje


 
Projektovanje sistema protivgradne zaštite je najvažniji segment pre početka postavljanja konstrukcije za protivgradnu mrežu. Neophodno je da projekat bude stručno i precizno urađen, kako zbog toga da bi se uradio tačan proračun količina potrebnog materijala, tako i zbog toga što je to osnova za stabilnost postavljenog sistema. 
"Big Harvest" ima posebnu sreću i zadovoljstvo jer je uspeo da na ovom planu ostvari saradnju sa jednim od najboljih evropskih stručnjaka u ovoj oblasti. G-din Stefano Konti je u svojoj višedecenijskoj karijeri projektovao više od 10.000 ha protivgradnih sistema i svi oni još uvek vrše svoju funkciju. To nam daje za pravo da kažemo da su naši projekti tačni, precizni i pouzdani i da možemo mirno da spavamo. 
I mi i naši klijenti!