Geodetska merenja

Geodetska merenja

U saradnji sa našim strateškim partnerom "GeoLegal"-om, u prlici smo da vam ponudimo...

VIŠE

Montaža sistema za protivgradne mreže

Montaža sistema za protivgradne mreže

Kod montaže sistema protivgradnih mreža, najvažnije su dve komponente...

VIŠE

Projektovanje

Projektovanje

Projektovanje sistema protivgradne zaštite je najvažniji segment pre početka postavljanja konstrukcije....

VIŠE

Postavljanje ograda

Postavljanje ograda

Za postavljanje ograda, kompanija "Big Harvest" koristi sistem koji ima mali broj izvođača ovih radova u Srbiji

VIŠE

Mašinsko pobijanje stubova

Mašinsko pobijanje stubova

Pobijanje ili utiskivanje betonskih stubova, kao nosača protivgradne mreže, vrši se bagerom...

VIŠE

Mašinsko kopanje kanala

Mašinsko kopanje kanala

Kompanija "Big Harvest" poseduje mehanizaciju i obučene radnike za mašinsko kopanje kanala...

VIŠE

Mašinsko uvrtanje ankera

Mašinsko uvrtanje ankera

Mašinsko uvrtanje ankera se, kao i pobijanje stubova, vrši bagerom, s tim što se koristi...

VIŠE

Montaža sistema za navodnjavanje

Montaža sistema za navodnjavanje

Navodnjavanje je, uz protivgradne mreže i ograde, treći elemenat neophodan...

VIŠE