Kako najjeftinije do protivgradne mreže

Kako da od 40.000 evra investicije vratite samo 12.000 i to u pet godina? 

Seljaci se za glavu hvataju kada moraju da obezbede novac za obrtna sredstva, tj. za repromaterijal, ali pod "muke teške" se može podvesti i situacija kada bi trebalo da obezbede novac za znatno obimnija investiciona ulaganja. Jedno od takvih je i podizanje protivgradnih mreža za višegodišnje zasade. Evo kako poljoprivrednici sa teritorije AP Vojvodine, mogu povoljno da kreditiraju investiciju uz pomoć Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede.

Procedura

Kod kreditne linije za podizanje protivgradnih mreža grejs period (odloženo plaćanje) je godinu dana, dok je rok otplate pet godina. Direktor Fonda za razvoj poljoprivrede Aleksandar Bogdanović savetuje poljoprivrednicima kako najbolje da prođu u ovom aranžmanu:

"Sve kreditne linije su usklađene sa merama podrške subvencijama, koje raspisuje pokrajinski Sekretarijat za poljoprivredu. Konkretno, poljoprivrednik podiže kredit za prodivgradnu mrežu u vrednosti od 40.000 evra. Trebalo bi da obezbedi zalog u vrednosti jedan i po put veći od vrednosti investicije u poljoprivrednom zemljištu, vredan 60.000 evra. Od našeg Fonda poljoprivrednici dobiju kredit u vrednosti od 40.000 evra. Potom kod pokrajinskog Sekretarijata za poljoprivredu konkurišu za subvencije. Ukoliko ste mlađi od 40 godina ili ste ženskog pola, dobijate subvenciju od 70%. A ostali poljoprivrednici dobijaju vrednost 60% investicije. Konkretno, ako se radi o osobi ženskog pola na onih 40.000 evra dobija 28.000 evra povrata na investiciju. Ukoliko tih 28.000 evra vrati Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede, njoj ostaje da sa godinu dana grejs perioda i četiri godine otplate vrati tih 12.000 evra sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjam nivou. Konkretno, godišnje bi trebalo da vrati 3.000 evra. Svake godine toliko u naredne četiri godine. Time bi trebalo da otplati tu investiciju koja je koštala 40.000 evra".

Bogdanović
Bogdanović:  Povećali smo rok otplate zbog suše

Kako do stistema za navodnjavanje?

Bogdanović kaže da je slična situacija za sisteme za navodnjavanje: kopanje bunara, kupovinu tifona, izrada zalivnih sistema. Investicija od 40.000 evra je sa kamatnom stopom od 1%. Rok otplate je pet godina.  Dakle, sve je identično kao u slučaju protivgradnih meža.

Može i sa sa predračunom

Aleksandar Bogdanović kaže da poljoprivrednici mogu da konkurišu i sa predračunom: "Sa predračunom konkurišete kod pokrajinskog Sekretarijata za poljoprivredu. Potpisujete ugovor da ćete nakon realizovane investicije dobiti 70% subvencije. Dolazite sa tim ugovorom kod nas da realizujete investiciju. Kada je realizujete, idete u Sekretarijat da dobijete povrat novca kada se utvrdi da ste zaista realizovali sistem za navodnjavanje ili potrivgradnu mrežu".

 

Izvor:  https://www.agroklub.rs


Štampa