Sufinansiranje investicija

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija i nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnje zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2019. godini.

 

 

Cilj konkursa je povećanje površina zasada voća pod sistemom protivgradne zaštite kao i samo povećanje površina pod novim zasadima voća i vinove loze u Vojvodini u 2019. godini.

Namena bespovratnih sredstava je namenjen za nabavku elemenata sistema za zaštitu od elementarnih nepogoda i nabavke elemenata potrebnih za podizanje proizvodnje zasada voćaka, vinove loze i hmelja.

Ukupan iznos sredstava iznosi 190.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva, prema konkursu, utvrđena su na 60% od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova investicije, odnosno vrednosti opreme.

Subvencije se odobravaju podnosiocima prijava - fizičkim licima, preduzetnicima i pravnim licima, zatim lica čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene. Za žene se utvrđuje iznos od 70% od ukupnih prihvatljivih troškova investicije. U slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač straiji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva se utvrđuju na iznos do 60% od prihvatljivih troškova investicije. Vrednost prihvatljivih troškova se obračunava bez PDV.

Maksimalni iznos po jednoj prijavi ne može biti veći od 7.000.000,00 dinara.

Određeni minimalni iznos za jednu prijavu je 76.800,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 128.000,00 dinara ili veća.

Prilikom razmatranja podnetih prijava u obzir se uzimaju samo investicije i kupljena roba nakon 01. januara 2019. godine, a što mora biti i dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, izvodima iz banke, otpremnicama, garantnim listovima, carinskim deklaracijama (ako je roba iz uvoza) i ostalim dokazima, a na kojima je datum nakon 01. januara 2019. godine.

Sredstva koja se dodeljuju na ovom konkursu su namenjena za:

Nabavku elemenata sistema za protivgradnu zaštitu s naslonom za voćarsku proizvonju na površini do 4,99 hektara (jabučasto, koštičasto i jezgrasto voće).
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 800.000,00 dinara, a maksimalno do 4,99 hektara.
U slučaju da je podnosilac prijave fizičkim licima i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu, maksimalni iznos subvencije je do 880.000,00 dinara po hektaru.

Nabavku elemenata sistema za protivgradnu zaštitu (bez naslona - stubova) za voćarsku proizvonju na površini do 4,99 hektara (jabučasto, koštičasto i jezgrasto voće).
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 480.000,00 dinara.
U slučaju da je podnosilac prijave fizičkim licima i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu, maksimalni iznos subvencije je do 530.000,00 dinara po hektaru.

Nabavku stubova za podizanje zasada.
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 500.000,00 dinara.
U slučaju da je podnosilac prijave fizičkim licima i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu, maksimalni iznos subvencije je do 550.000,00 dinara po hektaru.

Nabavku žica za ograđivanje parcela.
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 87.000,00 dinara.
U slučaju da je podnosilac prijave fizičkim licima i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu, maksimalni iznos subvencije je do 95.700,00 dinara po hektaru.

Nabavku stubova za ogradu.
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 76.800,00 dinara.
U slučaju da je podnosilac prijave fizičkim licima i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu, maksimalni iznos subvencije je do 84.500,00 dinara po hektaru.

Nabavku sistema protiv smrzavanja "anti-frost".
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 370.000,00 dinara.
U slučaju da je podnosilac prijave fizičkim licima i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu, maksimalni iznos subvencije je do 407.000,00 dinara po hektaru.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu ali za više namena u okviru jedne tače, kao i po više tačaka do navedenog maksimalnog iznosa.

Pravo na subvencije ostvaruju lica koja su zavedena u Registar poljoprivrednih gazdinstva i nalaze se u aktivnom statusu i to:

1. fizičko lice - nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
2. pravno lice - privredno društvo, zemljoradnička zadruga složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva

Način dostavljanja prijava:

Prijavu na konkurs sa traženom dokumentacijom dostavljati poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad

Sa naznakom "konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2019. godini"

Takođe, prijavu je moguće lično dostaviti na pisarnici pokrajinskog organa uprave koji se nalazi u zgradi Pokrajinske vlade AP Vojvodine, svakog radnog dana od 9 do 14 časova

 

Izvor:  https://www.farmnet.rs


Štampa